253011 P46MNU 130

نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی در هر بخش از فعالیت های مدیریت ناوگان چیتا، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات یاری خواهد رساند.
همچنین هرگونه پیشنهاد یا انتقاد در رابطه با عملکرد ما، توسط مدیران ارشد بررسی می شود تا در تصمیم گیری های خرد و کلان شرکت لحاظ گردند.
ارسال فایل با فرمت rar,zip